Pik Noir

Další zobrazení :

Pik Noir

Rappe
Oldenburg
*1989
170 cm KVH
Pouze TG (zmražené sperma)
Připouštěcí poplatek 150,- na inseminaci

Order form

Dalsi informace :

Pik Bube I Pik Koenig Pik As xx v. Abendfrieden xx
Anina v. Abhang II
Franka Frustra II v. Futurist I
Dohlenfürstin v. Domspatz
Windspiel Wanderfalk Weltmeister v. Wedekind
Jonate II v. Furioso II
Winddistel Windhuk v. Wulf
Silberdistel v. Sellhorn