Don Gigolo

Další zobrazení :

Don Gigolo

Černá hnědá
Oldenburg
*2008
169 cm KVH
Pouze TG (zmražené sperma)
Připouštěcí poplatek 150,- na inseminaci

Order form

Dalsi informace :

Dimaggio Don Primero Donnerhall v. Donnerwetter
Fantasia v. Pik Bube I
Winnipeg World Cup I v. Woermann
Lisa v. Lindberg
Sanetta Diamond Hit Don Schufro v. Donnerhall
Loretta v. Ramino
Sandra Sandro v. Sacramento Song xx
Ballwette v. Wettstreit