Zucchero d’Hyrencourt Z

Další zobrazení:

Zucchero d’Hyrencourt Z

Hnědák
Zangersheide
*2013
167 cm KVH
Čerstvé Sperma
Připouštěcí poplatek 700,- EUR

Na kontaktní formulář

Mimořádný hřebec s prvotřídním původem

Nový objev z Belgie! Fenomenální mladý skokový hřebec, který je ve všech ohledech mimořádný – schopnostmi, technikou a baskulí odpovídá nárokům mezinárodních soutěží. To vše podtrhuje také jedinečný, na výkon orientovaný původ.

Jeho otec Zandor Z byl s Josem Lansinkem úspěšný v mezinárodním parkurovém sportu a patří do kolekce hřebců belgického hřebčína Zangersheide. Matkou Zandora Z je Padua (Pusteblume) po Polydor, která ve sportu reprezentuje náš hřebčín Sprehe, a slaví mezinárodní úspěchy s Ralphem Schneiderem (zvítězila mimo jiné na šampionátu v Dortmundu) a pochází z mimořádně kvalitního holštýnského kmene 4965 (jako např. Sonora la Silla s Janem Topsem a Poor Boy s Beatem Mändli – Paduina pravá sestra). Matka Linotte de Sohan dala díky embryotransferu již 31 potomků, mezi nimi také tři v Belgii körované hřebce Unique d’Hyrencourt (po Indian Gold), Virtuose d’Hyrencourt (po Querlybet Hero) a Baron d’Hyrencourt (po Kashmir van Schuttershof). Deset jejích již dospělých potomků je úspěšných v T parkurech, část z nich také v mezinárodním sportu. Mateřským otcem je šiml Elanville úspěšný v mnoha Velkých cenách po celém světě, kdy jej sedlali Eric Wauters (Belgie) a John Whitaker (Velká Británie). Také Voltaire objevující se ve třetí generaci byl po dlouhá léta s Josem Lansinkem úspěšný v mezinárodním skokovém sportu. Za zmínku stojí také skutečnost, že se v původu Zucchera díky Zandorovi a Voltairovi objevuje také v Oldenbursku ověřená kombinace hřebců Zeus a Furioso II, kteří svého času působili v chovu nezapomenutelného Georga Vorwerka v Cappeln.

Dalsi informace:

Bába Femke P měla díky embryotransferu 18 potomků, mezi něž patří mimo jiné také körovaní Udancer Hero (po Dancer Prince xx) a Moujik de Sohan (po Hebah van de Kastershoeve). Jedenáct z jejích potomků dosáhlo umístění a vítězství v těžkých parkurech.

Ve čtvrté generaci se objevuje holštýnský šiml Rigoletto, který v Nizozemí produkoval jako na běžícím pásu špičkové koně pro mezinárodní sport a z jeho krátkého působení v Holštýnsku se zde také narodilo prvotřídní potomstvo. V páté generaci následuje v mezinárodním sportu úspěšný Palermo (Wolfgang Kun), který po ukončení sportovní kariéry našel uplatnění v oldenburském chovu. Tradiční mateřský kmen (NL-merrielijn 040) je oldenburského původu, ale je již více než 100 let šlechtěn v Nizozemí.

Zugelassen für OS-International, Oldenburg, Westfalen, Rheinland, Mecklenburg, Deutsches Sportpferd, Zuchtverband für deutsche Pferde.

Züchter: Henry Andre, B-Paifve

Zandor Z Zeus Arlequin x v. Massondo xx
Urielle v. Matador x
Pusteblume (Padua) Polydor v. Pilatus
Asona II v. Aladin
Linotte de Sohan Elanville Renville v. Courville xx
Abgrey v. Transvaal
Femke P Voltaire v. Furioso II
Serma v. Rigoletto