Le Vivaldi

Další zobrazení:

Le Vivaldi

Rappe
Hannover
*2012
170 cm KVH
Čerstvé Sperma
Připouštěcí poplatek 800,- EUR

Na kontaktní formulář

Prémiovaný hannoverský hřebec z roku 2014

Neobyčejně pohybově nadaný mladý hřebec moderního typu. Le Vivaldi je hřebec s mimořádnou mechanikou pohybu, jehož jistě čeká velká budoucnost. Mnozí chovatelé rozpoznali jeho kvality a neuvěřitelný potenciál a v prvním roce svého působení v chovu tak byl hojně využíván. Na hannoverském körungu ve Verdenu získal Le Vivaldi prémii a v roce 2015 absolvoval 30denní test v Neustadt/Dosse. S ohledem na vynikající hodnocení za jezditelnost patřil ke špičce mezi testovanými hřebci.

Jeho otec Vivaldi byl rezervním vítězem VZH, coby pětiletý zvítězil v Pavo-Cup v Nizozemsku, v roce 2008 třikrát zvítězil v „Hengstencompetitie“ a v roce 2009 zvítězil ve finále KWPN závodů pro hřebce, kde obdržel známku 10,0 za klus. V roce 2012 bylo 10 jeho synů vybráno na KWPN körung, tři z nich na výkonnostní zkoušky hřebců a jeden patřil do tzv. Championatsring. V roce 2012 se jeden z Vivaldiho synů stal rezervním vítězem vestfálského körungu, další byl vítězem hlavní prémie na oldenburském körungu a k úspěšným synům patří také vestfálský rezervní vítěz v roce 2009.

Matka Soljanka je pravou sestrou plemeníka Scolari, který zplodil celou řadu úspěšných aukčních koní. V roce 2007 absolvoval Scolari výkonnostní zkoušky hřebců v Münster-Handorfu coby rezervní vítěz, kde exceloval v drezurní části.

Mateřský otec Sandro Hit se v roce 1999 stal vítězem Bundeschampionatu pro šestileté drezurní koně a mistrem světa mladých drezurních koní v Arnheimu.

Bába st. prém. klisna Dynastie zvítězila v roce 2014 na Friedrich-Jahncke přehlídce a je matkou celé řady úspěšných drezurních koní. Je dcerou nejúspěšnějšího drezurního plemeníka současnosti De Nira. Hannoverský špičkový plemeník Weltmeyer objevující se ve čtvrté generaci Le Vivaldiho původ výborně doplňuje.

Dalsi informace:

De Niro začal coby sedmiletý úspěšně startovat na Grand Prix úrovni a s Dolf-Dietramem Kellerem slavili úspěch na Hamburském derby a dvakrát zvítězili na šampionátu jezdců z povolání. Prabába st. prém. klisna Wicke je dcerou Weltmeyera, vítěze Bundeschampionatu z roku 1987, vítěze körungu i VZH, DLG vítěze a „hannoverského hřebce roku“ 1998. Wicke byla také pravou sestrou hřebce Worlman (PB Oldbg., Rhld.) a klisny Weltina, matky plemenného hřebce Fürst Rousseau (ZH Celle, po Rousseau, druhý na VZH v Adelheidsdorfu 2008). V páté generaci se objevuje Grenadier, všestranný hřebec moderního typu, k jehož nejúspěšnějším potomkům patří Genius 60 (Norbert Koof) a bývalý plemeník ZH Celle Golfstrom I (Ann-Kathrin Linsenhoff). V dalších generacích pak špičkové hannoverské producenty sportovních koní Arsenik, Diplomat a Wöhler. Z rodiny 901 Wolgarune po Wöhler, Astlose po Astflug, Abendlupe po Abendkerl - Schlager II – Navarra – Nero – Neffe – Correct) pochází více než 30 plemenných hřebců, jako jsou Adios I-III, Thronfolger, Allround, v Inter I úspěšný Donnerprinz, vítěz MS mladých koní Dramatic, vítěz körungu a VZH His Highness a olympionik Crisp (Rudolf Zeilinger resp. Ricky McMillan, AUS).

Licencován pro: hannoverskou, oldenburskou, vestfálskou, rýnskou a meklenburskou PK, německého sportovního koně a Svaz chovatelů německého koně

Chovatel: Willem Klausing GbR, Diepholz

Vivaldi Krack C Flemmingh v. v. Lacapo
Gicara II v. v. Beaujolais
Renate-Utopia Jazz v. v. Cocktail
Daria-Utopia v. v. Ulft
Soljanka Sandro Hit Sandro Song v. v. Sandro
El.-St. Loretta v. v. Ramino
St.Pr.St. Dynastie De Niro v. v. Donnerhall
St.Pr.St. Wicke v. v. Weltmeyer